Kennisdelen

Responsible Human Resource Management

Responsible Human Resource Management of kortweg rHRM gaat over een verantwoorde manier van het managen van personeel. Dit concept is afgeleid vanuit de CSR-HRM nexus. CSR staat voor Corporate Social Responsibility waarbij het gaat over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderneming. Dit sluit aan bij het idee dat een werkgever als goede huisvader voor de werknemers zorgt. Principes hieraan verwant vinden we terug in de (arbeids)wetgeving en de rol van syndicale partners.

Instroom

Het gedeelte ‘instroom’ van werknemers gaat over rekrutering en selectie van medewerkers.

Doorstroom

Het gedeelte ‘doorstroom’ gaat over verloning, beoordeling, en ontwikkeling van werknemers.

Uitstroom

Het gedeelte ‘uitstroom’ gaat over exit, ontslag, en loopbanen van werknemers.

Integratie

Laten we samen iets moois opbouwen.

%d bloggers liken dit: